Nový rok, nová jízdárna :-)

04.01.2017 19:28

V roce 2016 jsme žádali o dotaci z Moravskoslezského kraje na rekonstrukci jízdárny a zpevnění přístupových ploch. Jsme sedření :-))) ,ale je hotovo. :-)))

Více informací najdete v sekci pomáhají nám, dotační programy RRC 2016.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na projektu jakýmkoliv způsobem podíleli a finančně pomohli.. Zejména bych chtěl vyzdvihnout bagristu Tomáše Kolarovčeka, autodopravce Jana Odnohu, autodopravce bratrů Mužíků, zemní práce Klapetek, mému kamarádovi Martinovi za půjčení jeho "malého velkého" traktůrku, se kterým jsem udělal neskutečně mnoho práce a "dědka" s jeho New Hollandem. A samozřejmě také všem, kteří se podíleli na ručních pracích, které tam bylo neskutečně mnoho.