Dotační program "Klubovna s WC"

 

V roce 2014 jsme žádali poskytnutí dotací dotačního programu Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014, dot. titul č. 1 - Podpora agroturistiky na vybudování klubovny se sedlovnou a s wc.

V této žádosti jsme uspěli, takže se naši návštěvníci můžou těšit na zlepšené zázemí.

verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/krajsky_urad.html

 

 


V rámci dotačního programu

 

„Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“ jsme zrealizovali projekt   „KLUBOVNA  s  WC“

 

Projekt a jeho realizace byla rozdělená do tří částí..

 

 

V první fázi projektu se postavila betonová příčka, která vymezila prostor klubovny se sedlovnou a prostoru WC, vybetonovaly se podlahy, zhotovily se a zateplily stropy, připravily se otvory na okna a dveře a omítly se stěny ve všech prostorách. 

 

V druhé fázi projektu se navedla voda k budoucímu WC, usadilo se umyvadlo, navedla se elektroinstalace k vypínačům, položily se obklady a dlažba ve všech místnostech.

 

V třetí, konečné fázi se připevnily radiátory, obložily se stěny a stropy v klubovně dřev.obklady -palubky . Nakoupeno vybavení pro klubovnu a WC.

 

 

Za pomocí a podpory Moravskoslezského kraje se nám podařila vybudovat krásná klubovna s WC, a tím je umožněno majitelům koní, členům, klientům, účastníkům hipostezek a rodičům dětí, v době čekání ať už na autobus, nebo v případě deště, se ohřát v klubovničce, uvařit si pro zahřátí čaj, převléci se v teple a soukromí a v případě potřeby využít WC s umyvadlem.

Tímto se velmi zvýšil komfort a zlepšilo se zázemí pro domácí i návštěvníky jezdeckého areálu.


Jsme za to rádi a přejeme ať slouží ke spokojenosti všech. Jana a Zdeněk